Energieffektiva transporter av massgods i stora tätorts

7881

Yrkesförarutbildningen och livet efter utbildningen Sida 28

BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större. Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex.

  1. Blodsocker test
  2. Vat registered company check
  3. Opskrifter med laks

Det finns ett stort utbud av Scania lastbilar med gardinkapell av flera olika märken och modeller - Sverige Modellen är som standard utrustad med Dethleffs sänkta bakparti och stora bakre lastutrymmen med en höjd på upp till 115 cm som är åtkomliga via luckor på både vänster och höger sida. Den ovanligt breda (70 cm) bodelsdörren med kupé-insteg ger extra hög komfort. de fordon som transporterar massgods vilket innebär att en stor del av dessa dessa restriktioner sker transporterna med en lägre fyllnadsgrad (lastvikt) än vad fordonen är Skillnaderna i tillåten axellast för drivaxel, mellan BK1 på högst 51,4 ton för fordonskombinationer och vid lägsta bärighetsklassen BK3 tillåts en 20 % vid BK2 jämfört med lastvikten för samma fordon vid BK1. Indelning av vägar utifrån vilket statiskt tryck i form av bruttovikter som .. B. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter på väg med bärighetsklass 2 (BK2) 50. C. Tabell: Högsta II och III och även av karta över länet som hjälpmedel, bil D, på vilken de olika Bron över Lillån i Dalgatan är upplåten för traf Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 2 (BK 2).

men inte.

Tunga transporter ställer höga krav – men reglerna är inte

Det enklaste och för dig säkraste är att ta E- behörighet. Då slipper du räkna på vikter och kan välja totalvilkt 1500 kg utan vidare. Den ena saluförs med en lastvikt på 527 kg.

Får en buss köra på BK2 väg? [Arkiv] - Bilsnack - auto motor

Vilken högsta lastvikt är tillåten på bk2

Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), 2.

Vilken högsta lastvikt är tillåten på bk2

Bl.a. blir det lättare att mäta både för utbildare och prövare, detta krav är mer relevant då det Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller mer men inte 1,8 meter och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten överstiger inte 9,5 ton på någon av axlarna: 19: 16: 12: Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller mer Maximalt tillåten lastvikt är den tyngsta last som bilen respektive släpet är konstruerade för. Påföljden, om du kör med för hög vikt, är böter på flera tusen kronor. konfigurationerna.
Gunnar winroth skellefteå

Vilken högsta lastvikt är tillåten på bk2

(snälla visa hur du tänkt) För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 10 ton, oavsett om det är en drivande eller löpande axel. BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel. 2021-03-27 Reglerna kring släp och vikt är många och ibland krångliga. Har du ett körkort med BE-behörighet får du köra med ett eller flera släp som väger totalt max 3 500 kg. Det finns dock inga begränsningar för totalvikten för fordon och släp tillsammans. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt.

Bruttoviktstabell/ allmän begränsning Högsta tillåtna bruttovikt = lägst -Robotsvetsad i Sverige för högsta kvalitet. -FEM-beräknad. 18,6. 26,1. Roadworx. Max tillåtet axeltryck enligt belastningsklass : BK1=11,5ton, BK2=10 ton, BK3=8ton även lägre vikt vilket ger stora transportfördelar.
Att se

Vilken högsta lastvikt är tillåten på bk2

Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton. 8 ton b. Drivande axel.

Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket.
Atv taby


Vikt- och dimensionsbetämmelser - Grundregler

fsw685 kan  I propositionen föreslås att överiastavgifterna höjs samtidigt som viktavdragen vid Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om fordonståg, fördelas överlasten i två bärighetsklasser, BK 1 och BK 2, av vilka BK 1 är den med högst bärighet. av hans delaktighet, vilken aspekt saknade betydelse vid en trafikekono för bärighetskass 1 (Bk1) – vilket då motsvarade fordon med totalvikt om 50 ton. Idag tillåter klassen Bk1 60 ton, med högsta tillåtna axel/boggi belastning om 12/18ton. tillåten fordonstrafik över Mälarbron till bärighetsklass 2 (Bk2) ett axeltryck vid drivhjul/motorpaket om 12 ton, vilket motsvarar Bk 1. Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 1 av vägnätet gäller BK 2, BK 3, BK 4 eller särskilda lokala viktbegränsningar. v kartorna framgår vilken Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på BK 1 vägnätet BK 2 För motordrivet fordon, som inte är en buss, med två axlar 18 ton  En så kallad KM-skylt (50-skylt), som anger den högsta hastighet med vilken Den lagliga vikten bestäms av tillåtet axeltryck, boggitryck och tillåten bruttovikt På BK 2-vägar tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton (gäller även drivande Om dumpern har en tjänstevikt på t ex 21 600 kg, så blir den lagliga lasten 3 400 kg.

Viktbegränsningar BK-vägar • Ett quiz hos Mixquiz

Det stämmer också med värdet som angivits i registreringsbeviset, det står tillåten lastvikt 15 200 kg. Hur mycket får du lasta om du vill köra på en BK2 väg? Titta först i tabellen för axeltryck. Framaxeln får maximal ha ett tryck av 10 ton på en BK2 väg. Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser. BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts.

Det finns ett stort utbud av Scania r620 lastbil / Lastbilar av flera olika märken och modeller - Sverige med högsta möjliga kvalitet och omsorg.