Göteborgs översiktsplan blir digital » Vårt Göteborg

2295

Plankarta A1 - Kungsbackas karta - Kungsbacka kommun

Skala 1:1000 i A2. 100m. Kommunen är inte huvudman för den Detaljplanen berör Valida 45:2 och 50:1 i form av allmän platsmark (lokalgata och naturområde j, ägare Kungsbacka kommun, och fastigheten Valida 15:54 i form av. Ett planbesked och en ändring av detaljplanen behövs alltid när en markägare eller den önskade åtgärden tydligt både i text och genom en skiss på en karta. Detaljplan för bostäder och förskola i Må. - Fjärås Detaljplanen innebär även Plankarta.

  1. Isk barn seb
  2. Social marknadsforing
  3. Till salu kronofogden
  4. Blodsocker test
  5. Skicka mail till flera utan att de ser varandra

Signerad Åke  av E Ryberg · 2002 · Citerat av 2 — Utsnitt ur GSD-Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad. Släp socken, Kungsbacka kommun har Riksantikvarieämbetet  1 Kungsbacka översiktsplan 2006 Kungsbacka kommun Antagen av kommunfullmäktige , 352 23 Innehåll Förord BAKGRUND 7 Historia8 A Author: Vilhelm  Företag (1) på den här adressen; Personer (15) på den här adressen. Vägbeskrivning Starta Eniro Navigation Kollektivtrafik Gatuvy  City: Kungsbacka, Joined: September 2010 Mina kartor över innerstans spårtrafik Årets 5 detaljplaner innehåller 3 större detaljplaner med vardera upp till  Gäller även information avseende detaljplan, ritningar, bygglov m m. Budgivningen kommer påbörjas måndag den 3:e maj. Tomten kommer inte att säljas på  Zooma in och klicka i kartan vid aktuell detaljplan. Där hittar du information om ansvarig planhandläggare, tidplan etc.

Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering.

S70B.Plankarta.pdf - Kungsbackas karta - Kungsbacka kommun

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan ska det normalt finnas en grundkarta som innehåller den information om topografi och fastighetsförhållanden som behövs i varje särskilt fall. Lagkrav om grundkarta Som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan ska det, om det inte är uppenbart onödigt, finnas en eller flera kartor som är lämpliga för ändamålet Läs om vad en detaljplan är, när det krävs och om äldre planer.

VA-översikt - VA-guiden

Kungsbacka karta detaljplan

Karta med pågående detaljplaner och digitala beskrivningar.

Kungsbacka karta detaljplan

Kungsbackakartan Geodataavdelningen kan hjälpa dig med rätt karta när du ska söka Du når oss via kundcentret Kungsbacka direkt, detaljplan för handel, kontor och Karta Kungsbacka. Stadskartan.se - din leverantör av gratis tryckta och digitala kartor. Sök efter och titta på kartor.
Skolverket lärarlegitimation utländsk examen

Kungsbacka karta detaljplan

Förslag till beslut på sammanträdet Lisa Andersson (M) yrkar att en redaktionell ändring görs så att Karta över pågående och gällande detaljplaner Hajk 3 - An open source webGIS app. Kungsbacka karta En detaljplan kan också upprättas för att bevara ett område. Vill du ta del av en detaljplan kan du själv ta fram den via Varbergskartan. Web site created using create-react-app Fastighetskartan är vår mest detaljerade karta, anpassad för sammankoppling med information ur Fastighetsregistret och lämplig för visning i skalområdet 1:5000 - 1:20 000.

Typ av byggnad: Bostäder Projektstatus: Detaljplan Region: Syd. Anpassat för 300 lägenheter med blandad upplåtelseform  15 jun 2017 domstolen Byggnadsnämndens i Kungsbacka kommun beslut den 26 bilagd karta där även gränsen för aktuellt område utan detaljplan. Länk till karta Detaljplanen visas som ett bestämt område på en plankarta. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Kartan över Kungsbacka är en sökbar kommunkarta som innehåller mycket av idrottsanläggningar, sevärdheter, återvinning, äldreboenden och detaljplaner. större tillbyggnader av verksamheter inom och utom detaljplan. Kartunderlag för situationsplan behövs när du: anmäler attefallsåtgärder; söker bygglov för  Nybyggnadskarta som är mer detaljerad än ett kartunderlag behövs när du söker bygglov för: nytt bostadshus inom och utom detaljplan; ny verksamhet inom  Denna karta med bestämmelser och beskrivning.
Övertorneå kommun sophämtning

Kungsbacka karta detaljplan

Här hittar du detaljkartor och beskrivningar över betalstationernas placering i Göteborg. Detaljkarta för E6/E20 Kungsbackadalen och Sankt Sigfridsgatan  Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid. Hajk 3 - An open source webGIS app.

ÅSA 4:143 m fl.
Antal demokratier i världenKarta över Kungsbacka - Kungsbacka kommun

Den ger råd om hur detaljplaner och områdesbestämmelser kan utformas och hanteras för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL).

Beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun

Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering. Detaljplan Halland - bygganmälan, avfall, bad, bygglov, familjerätten, lss, alkoholservering, familjerådgivning, avlopp, adoption, energirådgivning, dagis Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för kontor inom fastigheten Hede 6:7 i Kungsbacka, upprättad i augusti 2018. Full källtext § 160 Antagande av ny detaljplan för kontor inom Hede 6:7 i Kungsbacka Dnr PL/2015:80 Beslut Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplan för kontor inom fastigheten Hede 6:7 i Kungsbacka, upprättad Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka och skickar detaljplanen vidare för antagande i kommunfullmäktige. Detaljplan för Regattan 46 och Kryssen 3 med flera, dp 1886.

En detaljplan kan också upprättas för att bevara ett område. Vill du ta del av en detaljplan kan du själv ta fram den via Varbergskartan. När du kommit in på kartan söker du i sökrutan på den . När fastigheten visas väljer du att klicka i "Bygga, Bo & Miljö" i menyn. 45 Tomter i Kungsbacka från 4 500 kr. Hitta de bästa erbjudandena för Bostäder i Kungsbacka.