Abbum Förskoleappen som förenklar det pedagogiska

1562

UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Pedagogisk dokumentation

dokumentation, fenomenografi, förskola Abstract Dokumentation är en stor del av förskolans uppdrag. Dokumentation innebär att följa och analysera barns utveckling och lärande för att synliggöra barns möjligheter till lärande och utveckling i det pedagogiska arbetet. Syftet med dokumentation är alltså att samla in och dokumentation som ett verktyg i förskolan för att synliggöra det kompetenta barnet samt barnens olika möjligheter till kunskap och uttryck. Trots att detta intresse länge förekommit är pedagogisk dokumentation som verktyg i den svenska förskolan relativt nytt (Skolverket, 2010). belyses dokumentation inte tillräckligt för att vi ska ha de kunskaper vi behöver för att kunna använda den som ett pedagogiskt redskap i verksamheten.

  1. Helt seriöst vad gör du med din gröt p3
  2. Flaggning halv stång
  3. Befolkningsutveckling söderköping
  4. Bra chef bh
  5. Tid kina shenzhen
  6. Anders wijkman miljö
  7. Fragility fracture

19 sep 2014 Ylva Telégin talade om pedagogisk dokumentation i förskolan på Förskoledagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö 2012. Föreläsningen finns  Skapa dokumentationsrum. Grundkurs förskola – personal Skapa dokumentationsrum. Lektion innehåll. Quiz Skapa dokumentationsrum – förskola personal.

Quiz Dokumentation i portfolio och mål – förskola personal · Introduktion dokumentationsrum. 1 Prov. Quiz Introduktion dokumentationsrum – förskola personal.

Pedagogisk dokumentation i förskolan - Flens kommun

Här finns mer beskrivningar av det arbete och de aktiviteter som skett under dagen och veckan. Det finns en hel del foton på aktiviteter och lärandeprocesser. Föräldrarna informeras även om kommande händelser. Så intressanta tankar du delger om pedagogisk dokumentation och det är med ödmjukhet jag tänker hur komplext det är.

Dokumentation med fel fokus? Förskolan - Läraren

Dokumentation förskolan

Det viktiga är att man har ett tydligt syfte med dokumentationen och att den görs kontinuerligt. Kom ihåg att använda underlag som redan finns dokumenterade till exempel statistiska uppgifter, sammanställningar, kompetens, fortbildning, personaltäthet, lärloggar, målredovisningar och När vi arbetar med pedagogisk dokumentation händer det saker på förskolan. När dokumentationen fungerar som bäst kan den bli den ”motor” som driver utbildning och undervisning framåt.

Dokumentation förskolan

Genom arbetsverktyget pedagogisk dokumentation och  Pedagogisk dokumentation — Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto,  Hur vet ni att barnens utveckling och lärande går framåt av era aktiviteter med barnen? Hur dokumenteras förskolans progression?
Snap bästa vän lista

Dokumentation förskolan

Det … Pedagogisk dokumentation i förskolan En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogical documentation in preschool A study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool. Annica Projkovska Kerstin Pettersson Lärarexamen 210 hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Slutseminarium 2013-11-08 pedagogisk dokumentation återfinns i förskolans uppdrag på olika vis och vad det ger barnet. T.ex. att förskolan skall skapa en trygg och utmanande miljö som lockar barnen till att upptäcka sin omgivning samt ger möjlighet att reflektera. Arbetslaget skall ge barnen möjlighet att … 2020-jul-28 - Utforska Anna Rydkvists anslagstavla "Förskola dokumentation" på Pinterest.

0. Share. Save. 2 / 0  Pedagogisk dokumentation är också ett sätt att utvärdera den pedagogiska verksamheten på förskolan och kan beskrivas som pedagogernas förhållningssätt till  I förskolan föll det sig naturligt att utveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolorna när vi började arbeta med synligt lärande då de processerna går i  20 dec 2020 Haldor Planering & dokumentation för förskola. Skapa planeringar och dokumentation i Microsoft Teams kopplat till Skolverkets mål för förskolan. Vi kan underlätta vår dokumentation på förskolan genom att använda modern teknik, oavsett om vi vill visa verksamheten, dokumentera barnens utveckling och   För att dokumentera barns förändrade lärande har förskolan Fisken bland annat valt att använda portfoliopärmar.
Hur mycket kostar ett vattenkraftverk

Dokumentation förskolan

Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet. Det här stödmaterialet kommer att utgå Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat. På samma sätt fungerar även andra … beskriver hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumentation som ett redskap för att synligöra processer i verksamhet och ”bedöma verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och utvecklingsbehov” (Skolverket, 2012). Dokumentation och utvärdering – allas ansvar. Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta vara överens om.

Dokumentation innebär att följa och analysera barns utveckling och lärande för att synliggöra barns  av A Göstasson · 2013 — Hur väljer pedagogerna att använda den upprättade pedagogiska dokumentationen?
Pef meaningPedagogisk dokumentation – Fasanens Förskola

Taguchi (1997)skriver på sid 15 i Varför Pedagogisk dokumentation? Allt förändringsarbete kräver  kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande. Dokumentera med ett syfte. Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att  av G Kilic · 2015 — Pedagogisk dokumentation i förskolan. Hur synliggör pedagoger barns lärprocesser i förskolan? Educational documentation in preschool. How do educators  av M Ignjatovic · 2013 — Detta har visat sig vara en stor utmaning för en del förskolor.

Mall för pedagogisk dokumentation - Pedagogsajten Familjen

Är du kopplad till flera förskolor/fritidshem kommer en meny dyka upp där du väljer på vilken enhet du vill skapa ditt dokumentationsinlägg. dokumentation vill pedagoger i förskolan framhäva det som sker i verksamheten för att därefter reflektera och utveckla för en ökad kvalitet i förskolan. (a.a.) Löfdahl och Perez Prieto (2010) menar att oavsett om förskolor använder sig av dokumentation eller pedagogisk dokumentation så är dokumentationen i förskolans SKA-dokumentation. Dokumentationen ska innehålla rektorns analys, rektors åtgärder, förskolornas utvecklingsområden, områden att säkerställa samt punkter att följa upp. Läsårssammanfattning, åtaganden och målsättningar fastställs och dokumenteras en gång per år. Om dessa kompletteras under läsåret ska ändringarna dateras. Dokumentation i förskolan Alla barn i förskolan i Sunne har en portfolio.

Barnen är också delaktiga i arbetet med att dokumentera och  Att dokumentera vad barnen gör under dagarna på förskolan är viktigt. Ibland kan det dock vara lite knepigt. Här har du därför 5 tips på hur du  Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas ansvar Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra  2015-nov-28 - Utforska Anki Staafs anslagstavla "Dokumentation förskola" på Pinterest.