Frågor & svar: EU och rättsstaten - Sieps

1766

Swedegas -

Kan parter avtala om vilket lands lag som skall gälla i ett avtalsförhållande? 4. Vad händer vid en konkurs med de tillgångar som finns utomlands? 5.

  1. Skatt periodiseringsfond bokföring
  2. Apple store london
  3. Betala tull i stockholm

Du kan också besöka Europa Direkts avdelning på stadsbiblioteket och låna böcker samt hämta gratis informationsmaterial och broschyrer om EU. Hur ställer jag frågor om EU-kraven för rapportering? På Ebas webbplats finns ett frågeverktyg där det både går att ställa frågor samt ta del av de svar på frågor som andra institut har ställt. Syftet med detta verktyg är att främja en enhetlig regeltolkning och att underlätta implementeringen av de nya kraven. Sveriges Allmännytta har en lång tradition av att vara en aktiv, engagerad och respekterad aktör när det gäller EU-frågor. I EU-Nytt, ett nyhetsbrev om aktuella policyfrågor som gäller energi, miljö, ekonomi och socialt, håller vi dig som medlem uppdaterad om det senaste. Rådets och Europeiska rådets handlingar finns tillgängliga i ett offentligt register i enlighet med EU:s regler om öppenhet.

[23] [25] [26] Den höga representanten måste även avgå på begäran av kommissionsordföranden.

EU-kommissionen vill behålla inreseförbud mot omvärlden

Organisationer, ej privatpersoner, som vill ansöka om stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden använder systemet när en utlysning offentliggjorts. För dig som har frågor om EU. På Europa Direkt Gävle på stadsbiblioteket kan du bland annat ställa frågor om EU, få hjälp med informationssökning och kontakter med EU:s institutioner. Du kan också besöka Europa Direkts avdelning på stadsbiblioteket och låna böcker samt hämta gratis informationsmaterial och broschyrer om EU. EU-handläggare Maria Sundin ger en översiktsbild av riksdagens ansvar för EU-frågor.

Frågor och svar som rör Tillväxtverkets EU-program

Fragor om eu

Så kontaktar du Europa direkt. Våra tjänster kostar inget. Du kan ringa till oss gratis i hela EU på 00 800 6 7 8 9 10 11. Sassoli: “För att förtjäna förtroende behövs enighet och öppenhet”. EU-frågor. 29-03-2021 - 12:08. Talman David Sassoli betonade vikten av att stärka demokratin i sitt anförande till EU-ledarna vid inledningen av Europeiska rådet den 25 mars.

Fragor om eu

Först och främst, för att  18 mar 2019 Sanimir Resic: – EU och Europa är inte synonymt. Det finns delar av Europa, forna Jugoslavien och Albanien, som inte är med men som drömmer  16 jun 2020 Frågor om hur du som är EU-medborgare eller varaktigt bosatt och ska flytta till Sverige påverkas av coronaviruset. Jag har en bokad tid på  8 dec 2020 Livsmedelsverket får en del frågor om bekämpningsmedlet klorpyrifos. Sedan april 2020 är det inte tillåtet att använda klorpyrifos inom EU. 14 jan 2021 Vill du precis som Stina veta vad EU-kommissionen har för plan mot rasism och diskriminering, Roger om när yngre personer kommer att få  13 nov 2017 EU-toppmötet i Göteborg fredag den 17 november kommer att påverka trafiken i staden.
Klara ostra kyrkogata 10

Fragor om eu

Frågor och svar som rör Europeiska regionala utvecklingsfonden och de EU-program som Tillväxtverket förvaltar Denna broschyr handlar om den Europeiska unionen (EU) och vad den gör. I det första avsnittet ges en kortfattad beskrivning av vad EU är. Det andra avsnittet, om vad Europeiska unionen gör, handlar om EU:s arbete inom 35 olika områden för att förbättra människors liv såväl i Europa som på andra håll. EU är en av fyra beslutsnivåer i den svenska demokratin.

Flera läsare har skickat frågor om valet. Här svarar Alla Väljare på frågorna. Nu kan du ställa dina frågor om EU och det arbete som bedrivs direkt till Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande. Spela in en  EU. Vi står för fri rörlighet och sund konkurrens. Ekonomisk tillväxt och ett Tillvaratar Byggföretagens intressen i våra på EU-nivå viktiga frågor  Analyserna av resultaten ger en inblick i vilka trender som råder och hur den allmänna opinionen utvecklas när det gäller EU-frågor.
Medieval stockholm museum

Fragor om eu

Ekonomisk tillväxt och ett Tillvaratar Byggföretagens intressen i våra på EU-nivå viktiga frågor  Analyserna av resultaten ger en inblick i vilka trender som råder och hur den allmänna opinionen utvecklas när det gäller EU-frågor. Gästtalare är Catherine Delacour, Head of Sector – Return, DG HOME, Europeiska kommissionen. Catherine berättar om sin EU-karriär och svarar på frågor. Asia  REPORTAGE Första delen av EU:s Arktiska Forum 2019 ägde rum i Aula Nordica på Umeå universitet. Dagen präglades av svåra men viktiga  Vad innebär frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea för tullar på industrivaror? Behandlas hållbar utveckling?

EU är en av fyra beslutsnivåer i den svenska demokratin. Regeringen vill stärka delaktigheten i demokratins beslutsprocesser och där ingår också beslut som fattas på EU-nivån. För att stärka delaktigheten i EU-arbetet har regeringen tagit vissa initiativ. Bland annat att regeringen infört EU- Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder inledde på 1950-talet har vuxit till att idag (2021) omfatta 27 länder (Storbritannien lämnade EU den Se mer om vilka undantag från testkravet som finns under rubriken ”Undantag vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje land”.
Peter svedenSveriges internationella engagemang på narkotikaområdet SOU

Europaparlamentets och rådets direktiv om revidering av sex direktiv som rör avfallssektorn offentliggjordes i  Hur förbereder sig företagen för att hantera EU:s nya direktiv för skydd av visselblåsare? Det omfattande direktivet som innebär nya rättsliga… Han konstaterar att väljarnas viktiga frågor i EU-valet på många sätt liknar den politiska dagordningen i inrikespolitiken. – Migrationsfrågor  ”Fråga Lund” om EU och svenska kommuner. Den 13 mars arrangerade Centrum för europaforskning, i samarbete med SKL och Lunds  Livsmedelsindustrins viktigaste EU-frågor 2019-2024. Söndagen den 26 maj väljer Sverige våra 20 representanter i Europaparlamentet. Eftersom så gott som  Sociala frågor står högt på EU-agendan, ändock råder stor oenighet bland medlemsländerna. Den europeiska sociala pelaren, vilken antogs vid EU-toppmötet i  Vad tycker de svenska partierna i viktiga EU-frågor som arbetsvillkor och gränsvärden mot cancerframkallande ämnen?

Prioriterade EU-frågor, SKR SKR

Samarbetet bygger på EU-lagar, som länderna kommer överens om och som gäller i hela EU. EU:s budget bygger på medlemsavgifter. Det mesta av pengarna går tillbaka till länderna som stöd och bidrag. 2020-03-25 redaktionella och språkliga frågorna i EU-arbetet.

Om varor exporteras från EU eller Storbritannien under förfarandet passiv förädling före övergångsperiodens slut och förädlingsvarorna importeras till Sverige eller Storbritannien efter övergångsperiodens slut gäller EU:s regler till den tidsfrist som anges i tillståndet, dock längst i 12 månader från det att varorna exporterades. Kommerskollegium får betydligt fler frågor om villkoren i det här avtalet jämfört med andra frihandelsavtal. En stor del av frågorna handlar om tullar.