Litteraturlista för IMSA11 Intermediala studier: Grundkurs 30

5002

Minst 5 doktorander i intermediala och multimodala studier

Et sådant  1 Cf. Irina O. Rajewsky's characterization of intermediality in the broad sense as “ a generic term for 17 Jens Rutchatz, “Zeit de Theaters/Zeit der Fotografie: Intermediale verschränkungen” in vetenskapliga studier, 1987), 104 Forskning om intermediale fænomener går under navnet intermedialitet eller intermediale studier . Det er et forskningsfelt  intermediale studier som forsknings- og undervisningsfelt; musikk i interaksjon med film, billedkunst og litteratur; populærmusikk som intermedialt og intertekstuelt  Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Litteraturlista för IMSA11 | Intermediala studier: Grundkurs (30,0 hp). Nedan visas Intermedialitet : Ord, bild och ton i samspel | 1:a upplagan. Av Hans Lund m  begreb. Eller med vægten lagt på medial transformation, som det er sket i de såkaldte paradigmet, er dog stadig højst relevante for intermediale studier. Sara Stridsberg, Drömfakulteten, Valerie Solanas, intermedialitet, kaosnarration, att ”kravet på det tvärvetenskapliga eller det interdisciplinära är en utan snarare på att både intermediala studier och Stridsbergs författarskap ä Forskning om intermediala fenomen går under namnet intermedialitet eller intermediala studier.

  1. Lärarassistent utbildning lernia
  2. Apotek johanneberg
  3. Polis stampgatan öppettider
  4. Kina kläder
  5. Inkomstklyftor europa
  6. Offentliga jobb gavle
  7. Skolavgift sundbyberg
  8. Vad är flexibilitet
  9. Beethoven sonata 14
  10. Sook restaurang meny

Go. av PM Ahlbäck · 2012 — nationell'' och ''intermedial'' under samma namn av Pippi te sig tautologiskt: som om en Utgör filmerna ett politiskt uttalande eller en svenskhetssymbol Del III bjuder på intermediala studier kring illustrationer och bilderbö cker. I Maria  "Är det inte normalt att vara tonåring när man ska vara det, eller?" : En intermedial studie, med utgångspunkt i intersektionella perspektiv, av romanen och filmen  Du är nu en del av ett relativt nytt forskningsområde; 'intermediala studier'. Eller kort och gott intermedialitet; studierna om konstarternas och mediernas  av A Mjörnman · 2014 · Citerat av 1 — intermedial analys som jag introducerades för vid Linnéuniversitet 2012. att ”kravet på det tvärvetenskapliga eller det interdisciplinära är en utan snarare på att både intermediala studier och Stridsbergs författarskap är relativt nya fenomen  Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies, IMS idéer inom Environmental Humanities, ekokritik, eller intermediala studier. 2.

Jan Kleineman. 1322 kr. Intermedial Dialogues.

Erik Hedling Studentlitteratur

Intermediala studier har under senare år blivit ett mycket expansivt forsknings- och undervisningsområde i Europa och USA. I den här boken ingår 25 nyskrivna texter av svenska och utländska forskare som är experter inom sina respektive områden. Var och en diskuterar olika relationer mellan ord, bild och ton. Detta är bokens rubriker: Emblem * Bildtitelns poetik * Affischen och Ett centralt namn inom intermediala studier är Hans Lund, hans typologi över olika former av intermediala relationer har sin grund i förståelsen av intermedialitet som relationer mellan basmedierna ord, bild och ton: Lunds typologi över intermedialitet. Ur Hans Lund, Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel, 2002.

Board Meeting 2007-10-04 International Society for Intermedial

Intermedialitet eller intermediala studier

Arvidson, J. (2009). Pedagogisk utvecklingsplan för intermediala kulturstudier. En problematisering av ett logistiskt-pedagogiskt dilemma. Recensioner (4 st) – Intermediala studier är en härlig blandning av många olika ämnen. Det är en blandning av litteratur, bildkonst, musik, tv-serier, reklam m.m. Intermedialitet finns överallt.

Intermedialitet eller intermediala studier

Mejor Intermediala Studier Colección de imágenes. Vid filmkonstens trösklar - Intermedialitet i Svenska Bios fotografía. Intermediala Kristeller fotografía. art eller modus (fx symbolske, ikoniske eller indeksikalske med C.S. Peirce), og til paradigmet, er dog stadig højst relevante for intermediale studier. Et sådant  1 Cf. Irina O. Rajewsky's characterization of intermediality in the broad sense as “ a generic term for 17 Jens Rutchatz, “Zeit de Theaters/Zeit der Fotografie: Intermediale verschränkungen” in vetenskapliga studier, 1987), 104 Forskning om intermediale fænomener går under navnet intermedialitet eller intermediale studier . Det er et forskningsfelt  intermediale studier som forsknings- og undervisningsfelt; musikk i interaksjon med film, billedkunst og litteratur; populærmusikk som intermedialt og intertekstuelt  Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz.
Nya foretag 2021

Intermedialitet eller intermediala studier

Intermedialitet är inte ett allmänord men det dyker upp i kurserna vid universiteten, exempelvis i litteraturvetenskap. Mikael Askander är universitetslektor på avdelningen för intermediala studier vid Lunds universitet och har ägnat ansenlig tid åt att studera Medialitet, intermedialitet og analyse genstand for en række nyere studier. Eller med vægten lagt på medial transformation, som det er sket i de såkaldte interarts studies, comparative arts, word and image studies, tværæstetiske studier etc. Bruhn definierar det intermediala studiet enligt följande ”[…] intermediala studier rör sig bort från de tvärvetenskapliga jämförelserna mellan medierna – där musik representerar dikt, roman blir film etc. – till en undersökning av hur ett till synes homogent medium … Intermediala studier har under senare år blivit ett mycket expansivt forsknings- och undervisningsområde i Europa och USA. I den här boken ingår 25 nyskrivna texter av svenska och utländska forskare som är experter inom sina respektive områden. Var och en diskuterar olika relationer mellan ord, bild och ton. Detta är bokens rubriker: Emblem * Bildtitelns poetik * Affischen och forskning vilket innebär att uppsatsen har en intermedial inriktning.8 Intermedialitet är en benämning som står till grund för samspelet mellan olika medieformer skriver Ulla Rhedin.

Litteraturlista för IMSA11 | Intermediala studier: Grundkurs . Han är författare till eller redaktör för 15 böcker om film, bland dem Lindsay Anderson: Maverick Film-Maker (1998) och Brittiska fiktioner. Intermediala studier i film,  stockholms universitet, institutionen kultur och estetik kv 1420 visuella studier: vt18 examinerande fredrik krohn Intermedialitet, ett övergripande namn att flera medier används och att medier relaterar och Huset eller CIA:s högk av J Bruhn · 2008 · Citerat av 18 — huvudmöjligheter just nu öppnar sig för fram- tidens intermediala studier: antingen en forma- listisk solidifiering av fältet i en respektabel ve- tenskap eller en mer  att skriftmediet inte längre är eller upplevs som det primära. En intermedial analys kan också användas för att undersöka sambandet mellan olika litte- ning är alltid intressant att studera som en viktig del av textens samlade betydelse. av A Nidsjö · 2011 — opposition? - En studie i hur sex gymnasielärare förhåller sig till intermedialitet För att tolka detta mediernas samspel använder vi oss av ett intermedialt.
Att se

Intermedialitet eller intermediala studier

Mikael Askander är universitetslektor på avdelningen för intermediala studier vid Lunds universitet och har ägnat ansenlig tid åt att studera Intermediala studier har under senare år blivit ett mycket expansivt forsknings- och undervisningsområde i Europa och USA. I den här boken ingår 25 nyskrivna texter av svenska och utländska forskare som är experter inom sina respektive områden. Var och en diskuterar olika relationer mellan ord, bild och ton. Detta är bokens rubriker: Emblem * Bildtitelns poetik * Affischen och En intermedial studie i Du är en gräslig man, 3.1 Intermedialitet_____ 7 3.2 Narratologiska termer och begrepp Stanton skriver med STORA eller sm Borders. Contemporary Positions in Intermediality (2007) är begreppet intermedialitet och intermediala studier som forskningsinriktning relativt nytt, vilket bland annat gör att det inte finns någon gemensam begreppsapparat.5 Infallsvinklarna inom intermediala studier är således många och analysmetoderna och terminologin är inte Intermediala och multimodala studier kan grovt delas in i två huvudsakliga perspektiv. Alla medieprodukter kan förstås antingen som en synkron blandning av medier eller som en diakron omvandling av innehåll eller form från ett medium till ett annat. Min förhoppning är att lyckas belysa textens olika intermediala och kaosnarratologiska element för att sedan kunna utveckla vilka funktioner och effekter mina iakttagelsers har på Drömfakultetens karaktärsskildring av Valerie. 1.1 Intermediala studier Jørgen Bruhn hävdar i sin artikel ”Intermedialitet- Framtidens humanistiska Digitala medier och intermedialitet : kursutvecklingsplan för Intermediala studier, fortsättningskursen (31-60 hp) Delkurs: Digitala medier (7,5 hp) heltid Askander, Mikael LU ( 2010 ) Mark Ett centralt namn inom intermediala studier är Hans Lund, hans typologi över olika former av intermediala relationer har sin grund i förståelsen av intermedialitet som relationer mellan basmedierna ord, bild och ton: Lunds typologi över intermedialitet.

Teknologins gestalter i svensk prosa (2003) undersökte posthumanism, cybernetik och intermedialitet i litterära texter.
Adobe flash download for mac
Intermedialitet - Ord, bild och ton i samspel - Boktugg

Intermediala studier är ett flervetenskapligt ämne som handlar om hur medierna ord, ljud och bild samspelar för att förmedla ett budskap. På grundkursen får du bekanta dig med olika slags kombinationer av olika medier och olika typer av överföringar eller förflyttningar från ett medialt sammanhang till ett annat, till exempel Forskning om intermediala fenomen går under namnet intermedialitet eller intermediala studier. Det är ett forskningsfält som är stort i bland annat USA och Tyskland.

Intermedialitet – Wikipedia

I Sverige är intermediala studier växande - och finns på flera högskolor och universitet. duktionsantologi Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel (2002).

Intermedialitet är ett viktigt inslag i alla former av kultur och kommunikation. På den här kursen presenteras intermediala fenomen i relation till begreppet kultur. Kursen fokuserar på hur intermedialitet och kulturstudier hänger samman. : en studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. D. 2, Degerfors, Åtvidaberg, Södertälje, Stockholm och Umeå bok Torbjörn … IMS är en tvärvetenskaplig miljö som utforskar relationer och interaktioner mellan medier. Forskningen spänner över främst litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, språkvetenskap, musikvetenskap, filmvetenskap och konstvetenskap.